PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES.

Obsah

 1. Typy spracovávaných údajov / Odkazy na iné webové stránky
 2. Zhromažďovanie a používanie osobných a neosobných informácií
 3. Používanie súborov cookies
 4. Webové majáky a pixely
 5. Sledovanie a analýza
 6. Opätovné zacielenie reklamy (re-targeting)
 7. Súbory cookies, ktoré používame
 8. Povolenie a zakázanie súborov cookies a obdobných technológií
 9. Interakcia so sociálnymi sieťami
 10. Právo na informácie o vašich osobných údajoch / Oprava, blokovanie alebo vymazanie
 11. Právo na odvolanie vášho súhlasu
 12. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov
 13. Ako nás kontaktovať

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Opel South East Europe, branch office Bratislava, na hostiteľskom serveri vo vlastníctve spoločnosti General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Všetky ostatné mikrostránky prevádzkované spoločnosťou Opel South East Europe, branch office Bratislava sú umiestnené na hostiteľských serveroch v Európe. Sídlom spoločnosti Opel South East Europe, branch office Bratislava sa nachádza v Slovenskej republike na adrese Plynárenská 1, 82109 Bratislava, Slovenská republika.

Pred používaním týchto webových stránok si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože vysvetľujú, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookies. Ak budete používať tieto webové stránky znamená to, že súhlasíte s týmito pravidlami.

1. Typy spracovávaných údajov / Odkazy na iné webové stránky

Opel sa stará o ochranu vášho súkromia. Prostredníctvom tejto webovej stránky zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy osobných údajov. Zahŕňa to:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii, žiadaní a využívaní našich služieb a našich webových stránkach, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, rovnako ako obrazové súbory, ktoré nahráte ako používateľ.
 • Informácie, ktoré požadujeme, keď nahlasujete problém s našou webovou stránkou.
 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies.

Táto webová stránka môže tiež obsahovať odkazy na ďalšie webové stránky Opel alebo na webové stránky našich partnerov, autorizovaných servisov, ďalších pridružených spoločností spoločnosti Opel alebo webové stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz na ktorúkoľvek ďalšiu webovú stránku Opel alebo tretej strany, majte na pamäti, že tieto stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Pri používaní týchto stránok sa oboznámte s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov.

Táto webová stránka môže tiež obsahovať rámce iFrames s obsahom z iných webových stránok Opel alebo webových stránok tretích strán. Spoločnosť Opel nezodpovedá za obsah tretích strán, ktorý je prezentovaný v rámcoch iFrame. Informácie prezentované v týchto rámcoch spadajú pod výhradnú zodpovednosť príslušných vlastníkov webových stránok. Spoločnosť Opel nemá pod kontrolou a ani nenesie zodpovednosť za obsah nezávislých webových stránok a takýto externý obsah poskytuje pre pohodlie svojich návštevníkov. Preto keď navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje takýto obsah, môžu vám byť prezentované súbory cookies z webových stránok týchto tretích strán. Spoločnosť Opel nemá kontrolu nad distribúciou týchto súborov cookies. Ďalšie informácie si zistite u príslušných tretích strán v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme vás, že spoločnosť Opel nemôže prevziať zodpovednosť ani ručiť za webové stránky tretích strán.

2. Zhromažďovanie a používanie osobných a neosobných informácií

Pri odosielaní osobných informácií do spoločnosti Opel budeme tieto informácie o vás ukladať a spracovávať, aby sme mohli reagovať na vašu žiadosť alebo žiadosti, na marketingové účely a prieskum trhu, pre zákaznícky servis, na analýzu údajov o predaji a aby sme vás mohli kontaktovať spôsobom, ktorý uprednostňujete. Ak budete súhlasiť, podľa potreby vás môžeme požiadať aj o účasť v prieskumoch, ktoré využívame na marketingové a trhové účely, ako aj na výskum mienky v súvislosti so značkou Opel.

Informácie odovzdávame na vyššie uvedené účely aj celosvetovým spoločnostiam spojeným so spoločnosťou Opel, našim partnerom Opel a autorizovaným servisom a poskytovateľom služieb.

Ak sú osobné údaje odovzdávané a spracovávané v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (napríklad na technické účely skladovania a spracovania poskytovateľom služieb spracovania údajov v USA), je to samozrejme v plnom súlade s platnými právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Prenos údajov cez internet nanešťastie nie je úplne bezpečný. Aj keď vynakladáme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných cez našu webovú stránku. Vaše údaje sa prenášajú výhradne cez zabezpečený server.

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani ich sprístupňovať iným spoločnostiam pre ich vlastnú potrebu bez predchádzajúceho oznámenia alebo, v prípade potreby, bez vášho súhlasu.

Budeme vás kontaktovať elektronicky len v prípade, že ste s tým výslovne súhlasili.

Na optimalizáciu týchto webových stránok z hľadiska výkonnosti systému, použiteľnosť a poskytovania užitočných informácií o našich výrobkoch a službách automaticky zhromažďujeme a ukladáme informácie v protokolových súboroch vo vašom počítači. Patrí medzi ne adresa internetového protokolu (IP), typ prehliadača a nastavenie jazyka, operačný systém, poskytovateľ internetových služieb (ISP) a pečiatka s dátumom a časom. Ide o štatistické údaje o používaní prehliadača a vzorcoch našich internetových používateľov.

Tieto informácie používame na účely efektívnej správy webových stránok, aby sme sa dozvedeli viac o správaní sa používateľov na celej našej webovej lokalite, na analýzu trendov a zhromažďovanie demografických údajov o našich používateľoch ako celku. Zhromaždené informácie sa môžu použiť pre naše marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizácia a zlepšenie používateľskej skúsenosti, poskytovanie atraktívnejších a špeciálnych ponúk a služieb).

Ak používame neosobné informácie spolu s osobnými údajmi, s týmito údajmi sa nakladá ako s osobnými údajmi, kým zostávajú spojené.

3. Používanie súborov cookies

Táto webová stránka, e-mailové správy, on-line služby, reklamy a interaktívne aplikácie používajú súbory „cookies“ na optimalizáciu našich služieb.

 • Čo je súbor „cookie“?

„Cookie“ (po slovensky koláčik, sušienka) je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla Opel osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa.

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť tejto webovej stránky a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov. Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webových stránok.

 • Aký druh súborov cookies používajú tieto webové stránky?

Opel South East Europe, branch office Bratislava môže na týchto webových stránkach používať tri typy súborov cookies:

Súbory cookies sú rozdelené do týchto kategórií:

 • Nevyhnutné súbory cookies,
 • Výkonnostné súbory cookies
 • Trvalé súbory cookies

Nevyhnutné súbory umožňujú našim používateľom navigáciu po webových stránkach a používať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať požadované služby, ako sú náš konfigurátor vozidla, vyhľadávanie predajných miest alebo formuláre žiadostí.

Nevyhnutné súbory cookies používame na tieto účely:

 • zabezpečenie správneho vykonávania funkcií a webových stránok a ich funkčnosti
 • možnosť uloženia vášho výberu v konfigurátore vozidiel, a
 • možnosť naplánovania trasy k vášmu najbližšiemu predajcovi vo vyhľadávaní predajných miest.

Výkonnostné súbory cookies

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používatelia používajú naše webové stránky. Pomáhajú nám zlepšiť funkčnosť našich webových stránok, zistiť, o ktoré oblasti sa naši zákazníci viac zaujímajú a dozvedieť sa viac o účinnosti našich reklamných kampaní. To všetko nám pomáha ponúknuť našim používateľom služby a funkcie, ktoré čo najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Výkonnostné súbory cookies používame na tieto účely:

 • vytváranie štatistík o spôsobe využívania našich webových stránok,
 • zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní, a
 • posudzovanie používateľského správania sa bez vzťahu ku konkrétnym osobám a následné zlepšovanie našich webových stránok.

Niektoré súbory cookie sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

Takzvané „trvalé súbory cookies“ sú ukladané do počítača alebo zariadenia používateľa v rámci relácií prehliadača. Slúžia na uchovávanie nastavení alebo predvolieb a na zlepšovanie používania webových stránok pri ďalšej návšteve. Niektoré z týchto súborov cookies sú poskytované oprávnenými tretími stranami.

Trvalé súbory cookies používame na tieto účely:

 • poskytovanie ponúk [vložte názov miestnej webovej stránky], ktoré podľa nás môžu byť zaujímavé pre našich používateľov,
 • poskytovanie informácií o vašej návšteve našim mediálnym a reklamným partnerom, aby mohli ponúkať cielené reklamy;
 • výmena informácií s partnermi, ktorí ponúkajú nejakú službu na našej webovej stránke. Informácie sú sprístupnené len na účely poskytnutia služby, produktu alebo funkcie (napr. funkcia výberu farby v konfigurátore) a nepoužívajú sa na iné účely.

Niektoré trvalé súbory cookie sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

4. Webové majáky a pixely

Tieto webové stránky obsahujú webové majáky (web beacon, známe aj ako „pixelové značky“). Webový maják je často priehľadný grafický obrázok, zvyčajne nie väčší než 1 pixel na 1 pixel, ktorý je umiestnený na webových stránkach alebo v e-mailovej správe a ktorý sa používa na sledovanie on-line správanie sa používateľa webovej stránky alebo odosielateľa e-mailovej správy. Webové majáky sú využívané technológiami tretích strán (na tejto webovej stránke sú to technológie spoločnosti Omniture Publish) na účely monitorovania aktivity používateľov našich webových stránok. Umožňujú sledovať, ktorý počítač navštívil konkrétnu webovú lokalitu, kedy a odkiaľ (na úrovni krajina/mesto).

5. Sledovanie a analýza

Spoločnosť Opel priebežne optimalizuje svoju marketingovú komunikáciu pomocou analytického softvéru „Omniture Publish“ od spoločnosti Adobe Inc. Tento softvér umožňuje sledovanie on-line správania sa z hľadiska času, geografickej polohy a používania týchto webových stránok. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies. Informácie získané prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies sú anonymné a nebudú spájané s osobnými údajmi. Všetky informácie potrebné na účely takejto analýzu sú uložené na serveroch spoločnosti Adobe Systems Incorporated v San José v Kalifornii, USA Opel nesprístupňuje tieto informácie tretím stranám na nezávislé použitie. Ak nesúhlasíte s analýzami, svoj nesúhlas môžete vyjadriť tu: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Opätovné zacielenie reklamy (re-targeting)

Pomocou súborov cookies na opätovné zacielenie reklamy dokážeme dávať našim používateľom zaujímavejšie ponuky. Súbory cookies na opätovné zacielenie reklamy sa ukladajú v počítači alebo zariadení internetového používateľa počas relácií prehliadača. Vďaka nim je možná reklama na produkty Opel na partnerských webových stránkach a sociálnych médiách pre používateľov, ktorí majú záujem o výrobky značky Opel.

Vkladanie takýchto reklám na základe technológie súborov cookies je úplne anonymné. Nebudú sa ukladať žiadne osobné údaje (ako napríklad IP adresa alebo podobne) a taktiež s vašimi osobnými údajmi nebudú spájané žiadne používateľské profily.

Okrem toho, vaše používateľské údaje nebudú poskytnuté žiadnym partnerským webovým stránkam ani stránkam sociálnych médií. Reklama je tiež úplne anonymná.

Používanie súborov cookies na opätovné zacielenie reklamy môžete kedykoľvek deaktivovať kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.turn.com/privacy/opt-out-of-the-turn-platform

7. Súbory cookies, ktoré používame

V tomto oddiele vám poskytujeme informácie o súboroch cookies, ktoré sa používajú na našich webových stránkach. Ak nesúhlasíte s nastavením jednotlivých súborov cookies, príslušný súbor cookie môžete deaktivovať kliknutím na jeho názov. Ak nie poskytnuté priame prepojenie na deaktiváciu niektorých súborov cookies, používanie cookies môžete obmedziť v nastaveniach vášho prehliadača podľa bodu 8.

7.1 Súbory cookies na webovej stránke pre počítač

Nasledujúce online reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú online reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, ako aj stránky nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Tieto súbory cookies slúžia na počítanie návštevníkov našich webových stránok a meranie spôsobu ich využívania:

Tieto súbory cookies sa používajú na skúmanie používania našich webových stránok na účely optimalizácie:

Tieto súbory cookies zaisťujú, že sa vám nebudú znova zobrazovať on-line prieskumy, ktoré ste už vyplnili alebo odmietli

Tieto súbory cookies sa používajú na skúmanie používania na účely zobrazovania programov poskytovania kupónov pri určitých vzorcoch používania:

7.2 Súbory cookies na webovej stránke pre mobilné zariadenie

Tento súbor cookie identifikuje používateľa v anonymnej podobe. Obsahuje informácie o osobných nastaveniach používateľa na webovej lokalite (jazyk, vyhľadávacie kritériá, konfigurovaný model atď.) a ukladá určité sekvencie interakcií na zabezpečenie flexibilnej navigácie a navigácie medzi jednotlivými stránkami.

 • FITSID

Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše mobilné webové stránky, a pomáhajú nám postupne rozvíjať naše mobilné webové stránky podľa vašich potrieb:

 • lgin
 • lastUrl
 • s*
 • s_cpc
 • s_evar_34
 • s_evar_35
 • s_fid
 • s_getval_2
 • s_ria
 • s_sq
 • s_sq
 • s_sv_sid
 • s_vi
 • s_invisit
 • s_nr
 • s_vnum

Tento súbor cookie signalizuje, že v prehliadači sú povolené súbory cookie:

 • S_cc

Tieto súbory cookies slúžia na počítanie návštevníkov našich webových stránok a meranie spôsobu ich využívania:

Tieto súbory cookies sa používajú na skúmanie používania našich webových stránok na účely optimalizácie:

Tento súbor cookie zaisťuje, že sa vám nebudú znova zobrazovať on-line prieskumy, ktoré ste už vyplnili alebo odmietli.

Tento súbor cookie obsahuje adresu URL, cez ktorú používateľ prešiel na mobilné webové stránky. Tento súbor cookie je potrebný na sledovanie:

 • Fitreferrer / Original referrer (pôvodná odkazujúca stránka)

Tento súbor cookie slúži na zhromažďovanie informácií, ktoré sú dôležité na účely spracovania softvérom FIT, ktorý sa používa pre mobilné webové stránky (https://developer.sevenval.com/docs/)

 • fitdetection

8. Povolenie a zakázanie súborov cookies a obdobných technológií

Položka ponuky „Pomocník“ na ponukovej lište internetového prehliadača na vašom počítači informuje používateľov:

 • ako zabrániť prijatiu nových súborov cookies v prehliadači;
 • ako nastaviť prehliadač tak, aby ich upozorňoval na príjem nového súboru cookie;
 • ako úplne zakázať súbory cookies.

Ak sú súbory cookie zakázané, potom bude zakázaná aj väčšina obsahu na opel.sk, takže napríklad vyhľadávanie predajných miest, konfigurátor vozidla a používateľsky relevantné ponuky sa nemusia zobrazovať správne. Aby k tomu nedošlo, odporúčame mať povolené súbory cookies.

Ak si chcete prečítať viac o súboroch cookies, k dispozícii sú mnohé on-line publikácie. Napríklad: http://www.allaboutcookies.org

9. Interakcia so sociálnymi sieťami

Starostlivosť o zákazníka a pomoc prostredníctvom sociálnych médií

Opel South East Europe, branch office Bratislava môžete kontaktovať aj cez naše kanály v sociálnych médiách. Ak nám napríklad pošlete nám správu alebo vložíte príspevok na našich sociálnych médiách, môžeme použiť informácie vo vašej správe alebo príspevku a ďalej s vami komunikovať vo veci, v ktorej ste sa na nás obrátili prostredníctvom vami použitého kanála sociálneho média. Aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú pomoc, môžeme vás požiadať prostredníctvom priamej alebo súkromnej správy o ďalšie informácie ako sú ďalšie podrobnosti k danej veci, meno, e-mail, číslo VIN, telefón, lokalita (mesto/štát) a/alebo značka, model a rok výroby vozidla. Poskytnuté informácie sa nepoužijú na priame marketingové účely; prieskum trhu na vylepšovanie služieb a produktov bude realizovaný len na základe agregovaných (anonymných) údajov.

Vezmite prosím na vedomie, že vo vašom príspevku alebo správe by ste nemali uvádzať žiadne citlivé údaje (napríklad informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo zdravotný stav). Majte na pamäti, že ak vložíte príspevok na verejnom kanáli sociálneho média, bude si ho môcť prečítať ktokoľvek.

Zásuvné moduly (pluginy) sociálnych médií

Facebook

Tieto webové stránky nepoužívajú originálne zásuvné moduly (pluginy) sociálnej siete facebook.com, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (Facebook), ale ich upravenú podobu.

Zásuvné moduly na týchto webových stránkach sme upravili tak, že údaje, ktoré môžu byť spojené s nejakou osobou, sú odovzdané spoločnosti Facebook až kliknutí na tlačidlo Zdieľať.

Kliknutím na tlačidlo Zdieľať sa aktivuje zásuvný modul a váš prehliadač automaticky naviaže spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu sa prenáša sieťou Facebook priamo do prehliadača, ktorý ho integruje do webovej stránky. Z uvedeného dôvodu nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto zásuvného modulu, a preto vás informujeme na základe nám dostupných informácií:
Kliknutím na tlačidlo Zdieľať (Share) Facebook dostane informáciu, že ste vyvolali príslušnú stránku na našej webovej lokalite. Ak ste prihlásení do siete Facebook, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu účtu v sieti Facebook. Ak začnete komunikovať prostredníctvom zásuvných modulov, napríklad kliknutím na tlačidlo Zdieľať, príslušná informácia je odovzdaná prehliadačom priamo do siete Facebook, kde je uložená. Ak nie ste členom siete Facebook, spoločnosť Facebook môže aj tak získať a uchovávať vašu adresu IP. V Nemecku sa podľa spoločnosti Facebook uchováva len anonymizovaná adresa IP.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ako aj následné spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook po kliknutí na tlačidlo Zdieľať a súvisiace práva a nastavenia, ktoré môžete nakonfigurovať na ochranu vašich osobných údajov, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+

Táto webová stránka nepoužíva originálne zásuvné moduly (pluginy) pre službu „google + 1“ (Google Plus), ktorú zabezpečuje a prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty („Google“), ale ich upravenú podobu.

Zásuvné moduly na týchto webových stránkach sme upravili tak, že údaje, ktoré môžu byť spojené s nejakou osobou, sú odovzdané spoločnosti Google až kliknutí na tlačidlo „+“.

Kliknutím na tlačidlo „+“ sa aktivuje zásuvný modul a váš prehliadač automaticky naviaže spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah zásuvného modulu je potom odovzdaný do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do zobrazovaných webových stránok. Tým sa odošle spoločnosti Google informácia, že ste navštívili naše webové stránky.

Ak ste prihlásení do svojho osobného účtu Google s Google Plus alebo Google pri návšteve našich webových stránok, spoločnosť Google môžete priradiť danú návštevu webovej stránky k tomuto účtu. Kliknutím na tlačidlo sa táto informácia odovzdá priamo spoločnosti Google, kde je uložená. Ak chcete zabrániť takémuto prenosu údajov, pred návštevou našich webových stránok sa budete musieť odhlásiť z vášho účtu Google Plus alebo Google.

Nemáme žiaden vplyv na rozsah a obsah údajov, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje pomocou tlačidla. Nemôžeme vylúčiť možnosť, že predmetom zhromažďovania a prenosu údajov je aj vaša adresa IP. Účel, rozsah a použitie údajov zhromažďovaných spoločnosťou Google, Inc. nájdete v jej vyhlásení o ochrane osobných údajov: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Ak ste členom Google Plus alebo ste sa prihlásili do účtu Google a nechcete, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje, keď vyvoláte naše webové stránky, a spájala ich s vašimi členskými údajmi uloženými spoločnosťou Google, pred návštevou našich webových stránok sa budete musieť odhlásiť z účtu Google Plus alebo Google.

Twitter

Naša webová stránka obsahuje funkcie Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Keď používate Twitter a najmä funkciu „Re-Tweet“, Twitter prepojí váš účet Twitter s webovými stránkami, ktoré ste navštívili. Tieto informácie sú sprístupnené iným používateľom siete Twitter, najmä používateľom, ktorí odoberajú vaše príspevky. Údaje sa týmto odosielajú aj spoločnosti Twitter. Ako poskytovateľ našich webových stránok nedostávame od spoločnosti Twitter informáciu o obsahu prenášaných údajov alebo ich použití. Ďalšie informácie môžete získať na adrese: http://twitter.com/privacy

Upozorňujeme však, že svoje nastavenia súkromia účtu Twitter si môžete zmeniť v nastavení účtu na adrese http://Twitter.com/Account/Settings .

Zdroj: Flegl Rechtsanwälte GmbH

10. Právo na informácie o vašich osobných údajoch / Oprava, blokovanie alebo vymazanie

Môžete si od nás kedykoľvek vyžiadať informácie o vašich osobných údajoch, o pôvode údajov, o príjemcoch údajov, o účele uchovávania, ako aj o osobách a subjektoch, ktorým pravidelne odovzdávame vaše osobné údaje. Okrem toho máte právo aktualizovať, opraviť, zablokovať alebo vymazať vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi.

Ak ste nám poskytli osobné údaje a chceli by ste vedieť, či a aké osobné údaje o vás uchovávame, alebo ak by ste chceli informácie o použití vašich údajov alebo opraviť/ zablokovať/zmazať vaše údaje, kontaktujte nás cez 0800 101 101 v Centre pomoci zákazníkom na adrese info@opel.sk.

11. Právo na odvolanie vášho súhlasu

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek zrušiť. Zrušenie vášho súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania založeného na vašom súhlase, ktorý bol udelený pred zrušením súhlasu.

12. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny našich Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Prosím, pravidelne kontrolujte, či naše Pravidlá ochrany osobných údajov neboli predmetom zmeny alebo aktualizácie.

13. Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky, pripomienky alebo požiadavky, týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Opel South East Europe, branch office Bratislava

BBC1Plus

Plynárenská 1

821 09 Bratislava

0800 010 101

info@opel.sk

Verzia: Február 2017